Η εταιρεία μας

banner imagebanner image
ECOPLAN - Φ. Μπουραζάνης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εταιρεία Ανακύκλωσης - Διαχείρισης Απορριμμάτων

Η εταιρεία Φ.Μπουραζάνης & ΣΙΑ Ο.Ε. «ECOPLAN», ιδρύθηκε το 2010 έχοντας ήδη εμπειρία στην διαχείριση απορριμμάτων από το 2003, στην περιοχή Αεροδρομίου στο 3ο Χλμ. Ξάνθης - Λάγου. Το βασικό αντικείμενο δραστηριότητας είναι η ανακύκλωση και εμπορική αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών.

 

Τομέας Δραστηριότητας

Η εταιρεία Φ.Μπουραζάνης & ΣΙΑ Ο.Ε. «ECOPLAN» δραστηριοποιείται στην:
  •  διαχείριση στερεών &  υγρών μη επικίνδυνων απορριμμάτων
  • επεξεργασία (δεματοποίηση)  παλαιού χάρτου και πλαστικού (pet, πολυαιθυλένιο, κ.ο.κ)
  • διαχείριση και αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών (συλλογή μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση)
  • αποκομιδή και τελική διάθεση των απορριμμάτων, υπολειμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε νόμιμους χώρους διάθεσης

 


Τα προϊόντα μας


 Φ. Μπουραζάνης & ΣΙΑ Ο.Ε.

3ο χλμ Ξάνθης- Λάγους (Περιοχή αεροδρομίου)
Τηλ.
2541777717 | Κιν. 6980 300 700, 6981 209090
Email: fotis.bourazanis@gmail.com